• Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

ورود کاربران

ورود کــاربــران

وارد پنل خود شوید

ثبــت نــام آنــلاین

تحویل آنی بسته ها

پــنــل تـــســت

مشاهده قبل از خرید

امکانات بسته ها

تـعـرفه بـسـته ها

 

مـدارک مــورد نیـاز

 

خـطوط اخـتصاصی

 

پنل پایه

این پنل مخصوص کاربرانی می باشد که ارسال های محدودی دارند . ارسال هایی نظیر اطـلاع رســانی بـه گــروهـی از مشتریان خود .این پنل ساده و اقتصادی است.

دارای خط اختصاصی 14 رقمی هدیه

اطلاعات بیشتر + مقایسه

قیمت : 30/000 تومان

تعرفه پیامک :15-12 تومان +

+ شارژ هدیه :0 پیامک
خرید آنلاین
خرید غیر آنلاین

 

پنل حرفه ای

مناسب برای کــاربرانی که ارســال های زیاد دارند . در این سامانه بانک شماره موبایل های کل ایران به تفکیک موجود می باشد ، از جمله امکانات آن : ارسال به کدپستی و....

دارای خط اختصاصی 14 رقمی هدیه

اطلاعات بیشتر + مقایسه

قیمت : 60/000 تومان

تعرفه پیامک :15-12 تومان +

+ شارژ هدیه : 0 پیامک
خرید آنلاین
خرید غیر آنلاین

پنل تجاری

مناسب برای اســتفاده تجــاری و انـواع کسـب و کـار . ارسال های نا محـدود با هزینه پایین ، از جمله امکانات آن بانک مشاغل و اصـناف به تفکیک شــهر ها با قابلیت آپدیت مستمر....

دارای خط اختصاصی 14 رقمی هدیه

اطلاعات بیشتر + مقایسه

قیمت : 90/000 تومان

تعرفه پیامک :12-10 تومان +

+ شارژ هدیه : 100 پیامک
خرید آنلاین
خرید غیر آنلاین

پنل ویژه

مناسب برای استفاده هـر نوع کاربری ، دسترسی آسان و بدون محدودیت به کلیه منــابع و امکانات سـامـانه، دارای بانــک شـماره هـای مـوبایل با تفـکیـک جنسیت با قابلیت تعریف چند کاربر و ...

دارای خط اختصاصی 14 رقمی هدیه

اطلاعات بیشتر + مقایسه

قیمت : 120/000 تومان

تعرفه پیامک :12-10 تومان +

+ شارژ هدیه : 200 پیامک
خرید آنلاین
خرید غیر آنلاین

 • Demo Image

  نسخه نمایش سامانه را ببینید

 • Demo Image

  امکانات کامل سامانه را مطالعه کنید

 • Demo Image  پکیج ها را مشاهده و مقایسه کنید

 • Demo Image

  تحویل سامانه در کمتر از یک دقیقه

تبلیغات

Free Shipping

ادامه مطلب